Produktionansvarig
Conny


Grillmäster

Ulf Lind
Styckmästare

Magnus Ståhl


Produktutvecklare
Paketering
Marcus Pettersson

 

 

 

 

 

 


Paketering

Jenny Stockberg
Styckmästarinna
Anita Friden


 

  

Paketering
Andrejs Vilkajs
Paketering
Eva