Produktionansvarig
ConnyGrillmäster

Ulf Lind
Styckmästare

Magnus Ståhl


 

  

Paketering
Andrejs Vilkajs

 

 

 

 

 

 


Paketering

Jenny Stockberg
Styckmästarinna
Anita Friden
Paketering
Briann
Paketering
Eva